Menu

Vår kjære Radiobølge


Vi skal ta et dypdykk ned i radiohistorien, og finne viten om radiobølgens opphav og hvordan de fikk til å sende informasjon fra sender til mottaker.