Lær mer om skip

Når man har en interesse for skip, og i tillegg bor langs kystlinja i et land som Norge, er det virkelig rik mulighet for å utforske dette på mange forskjellige måter. Der man for eksempel på studenter-radioen på enkelte studiesteder og gjennom aktiviteter enten i virkeligheten, eller i form av aktiviteter som heller stimulerer hjernen og læring, og begge deler er viktige for å kunne utfolde interessen sin helt.

En av de aktivitetene som flere av oss har hatt det virkelig koselig med det siste året, når vi har sittet inne i en nedlukking på grunn av den globale pandemien, er aktiviteter som skip kryssord, som er kryssord der man får lov til å kombinere en lidenskap for kryssord, med en lidenskap for skip. Det er nemlig mange ting man kan lære seg om skip når man løser kryssord. For eksempel er typer skip og synonymer for skip, ofte en del av kryssord.

Utfold interessen din for skip i marinen

Det er mange måter å lære på, og det er bra å ikke bare henge seg opp i en, men heller bruke alle de forskjellige måtene for å lære mer om det man interesserer seg for, og her er det rik mulighet for å kombinere interessene sine. For eksempel en interesse for skip, som kan kombineres med en interesse for kryssord. Men hvis man har interesse for skip, er det bare det å faktisk være ute på et skip, på havet, som kan leve opp til alle de drømmene man har.

Alle de forskjellige skipene man for eksempel leser om eller ser på filmer eller dokumentarer, er nok ikke mulige å seile på i virkeligheten, fordi de kanskje ikke er tilgjengelige for alle, eller ikke finnes i Norge, men det er mange muligheter til å komme på store og ikke minst bra skip som man kanskje har drømt om lenge. For mange unge, kan for eksempel det å komme inn i marinen i militæret før man begynner på universitetet, være den helt perfekte måten å utforske det.

Den norske marinen er en anerkjent del av det norske forsvaret, og det er ofte et stolt øyeblikk å bli tatt opp i marinen, men ekstra stort for de som faktisk er skikkelig interessert i skip, for det betyr i bunn og grunn av man får lov til å leve på et skip i et helt år. Drømmen for de som elsker havet og ikke minst skip, og kunnskapen man får der vil være helt uvurderlig