Vår kjære radio

[ivcs]
Type: article
Parent page: Vår kjære Radiobølge
[/ivcs]

Radioen har i mange år blitt brukt av oss. Den har sørget for at vi og våre forfedre hadde musikk og underholdning i heimen. Radioen har i tillegg også hjulpet mange personer i nødsituasjoner og har utviklet seg til å bli det viktigste verktøyet vi har innen kommunikasjon. Det finnes ganske mange radiokanaler i verden i dag, vi i Norge har nå lukket FM nettet og skiftet det bort med DAB nett.

En Radiobølge er lagd opp av elektriske og magnetiske felt som vibrerer gjensidig i riktige vinkler til hverandre igjennom lufta, og de to feltene opererer synkronisert i samme tidsfase. Når distansen fra kilden øker blir det elektriske og magnetiske energien spredt mer fra hverandre og tilgjengelig energi pr unit blir svakere. Radio signalet blir svakere når distansen fra kilden øker.

Radio er den teknologien som bruker radiobølger, til å sende informasjon som lyd ved systematisk modulere egenskapene fra det elektromagnetiske energi bølgene, som sendes ut til radiobølgene treffer en elektrisk leder. Informasjonen i bølgene kan bli ekstraktert og forvandlet til sin originale form. Et radiokommunikasjons system trenger en sender (transmitter) og en mottaker (receiver). Hver av de har en antenne og et passende terminal utstyr, som en mikrofon på senderen og en høyttaler på mottakeren i et Lydkommunikasjons system. Ordet Radio kommer fra latin og betyr Radius, noe som betyr hjul, stråle og lys. Det ble først brukt til kommunikasjon i 1881 fra et forslag fra den franske forskeren Ernest Mercadier, Alexander Graham Bell som oppfant radiofonen. og som senere utviklet telefonen.

Hvis du reiser mye med buss eller tog er lommeradioen en ting som er veldig populært om dagen den bærbare radioen fungerer ypperlig og er gratis over hele Norge og du slipper å betale eventuelle streaming kostnader. Anbefales veldig om du liker å høre på radio.